Czym jest terapia ręki?

 

Terapia ręki to usprawnianie motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez angażowanie całej kończyny górnej. Główną rolą terapii jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów tj. zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu), zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki) oraz zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku). Dodatkowo dostarcza bodźców dotykowych poprzez poznanie różnorodnych faktur, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwija umiejętność planowania ruchu. Ćwiczenia i zabawy stosowane w terapii wspomagają też terapię opóźnionego rozwoju mowy, ponieważ rozwój ruchowy, a w szczególności motoryka mała jest ściśle powiązana z rozwojem mowy i języka.

 

Dla kogo terapia ręki?

 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z problemami samoobsługowymi,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lepkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

 

Organizacja zajęć: zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. przed przystąpieniem do działań terapeutycznych odbywa się konsultacja i wstępna diagnoza funkcjonowania dziecka pozwalająca na przygotowanie indywidualnego planu terapii.

 

Terapia ręki 

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży u których została stwierdzona:

 • wada postawy (m.in plecy okrągłe, koślawe kolana, szpotawe kolana, asymetria ustawienia łopatek)
 • postawa skoliotyczna
 • skolioza

 

Proponujemy spotkania także w cyklu turnusowym ( 2x 5 dni z rzędu powtarzane co 3-4 miesiące). 

Terapia wad postawy 

Kinesiology Taping

Jest to metoda polegająca na odpowiedniej aplikacji plastra - kinesiology tape- bezpośrednio na skórę pacjenta. Działanie terapeutyczne opiera się na oddziaływaniu sensorycznym poprawiającym funkcjonowanie lokalne. W terapii wykorzystujemy plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji ruchowej. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie oparta się na gotowych szablonach. Więcej informacji na stronie: www.kinesiologytaping.pl

 

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci oparta się na analizie i ocenie funkcjonalnej rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka. Dodatkowo wsparta jest o zasady terapii manualnej. Ta forma stosowana jest do wczesnego diagnozowania nieprawidłowego ustawienia stopy a także wprowadzenia wczesnego procesu usprawniania.

 

Znajduje zastosowanie w takich wadach jak:

 

 • stopa przywiedzeniowa,

 • serpentynowa,

 • suszkowata,

 • końsko-szpotawa,

 • piętowa  

 • płasko-koślawa.  

 • nieprawidłowową dystrybucją i rozwojem napięcia mięśniowego (powszechnie określane jako podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe),

 • asymetrią ułożenia w tym także kręcz szyi

 • uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce),

 • uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego (m.in. uszkodzenie splotu barkowego),

 • opóźnieniami rozwoju psychoruchowego, 

 • zespołami genetycznymi, metabolicznymi a także wadami wrodzonymi

 

Ponadto prowadzimy INSTRUKTAŻ PIELĘGNACYJNY NIEMOWLĄT dla Rodziców (także przyszłych). 

Metody pracy z dziećmi

 • Jest niespokojne, płaczliwe, często wybudza się w nocy, jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie

 • Ma trudności z jedzeniem oraz samodzielnym ubieraniem/ rozbieraniem 

 • Ma problemy z utrzymaniem równowagi, często przewraca się na prostej drodze, potyka o przedmioty, jest niezdarne ruchowo

 • Ma problem z koncentracją uwagi, często się rozprasza, trudności szkolne 

 • Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu, często zmienia aktywności i pozycje ciała, wszędzie go pełno

 • Uwielbia karuzelę i huśtawki lub ich unika

 • Ma trudności z opanowaniem jazdy na rowerze bądź hulajnodze

 • Nie toleruje zabiegów higienicznych np.: mycie głowy, kąpiel, obcinanie włosów, paznokci

 • Unika zabaw zespołowych, rodzeństwem, jest kiepskim zawodnikiem w zespole – myli kierunkiNie lubi się przytulać, nie lubi niespodziewanego dotyku lub przeciwnie nadmiernie obściskuje, dąży do mocnego kontaktu fizycznego

 • Nie znosi metek i szwów w ubraniach

Tego typu terapia znajduje zastosowanie u dzieci u których występują poniższe przykładowe zachowania: 

W naszym gabinecie prowadzimy terapię pacjentów od pierwszego miesiąca życia. Styl naszej pracy oparty zgodny jest z koncepcją NDT Bobath, która jest przede wszystkim bezpieczną i przyjazną formą terapii dla najmłodszych pacjentów (w tym także wcześniaków). Prowadzimy terapię pacjentów z: 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci 

Jak wyglądają spotkania ? 

 

Przede wszystkim zanim dziecko rozpocznie terapię SI musi zostać przeprowadzona diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych.

Jest to cykl 4 spotkań, z których pierwsze odbywa się wyłącznie z rodzicem/ rodzicami  trwa ok 45 min (*jest możliwość przeprowadzenia pierwszego spotkania z rodzicami w formie konsultacji online). Następnie kolejne 2 spotkania są wyłącznie z dzieckiem,

a każde trwa 45 min i odbywają się zwykle 1 w tygodniu przez kolejne 2 tygodnie. Ostatnie spotkanie służy omówieniu uzyskanych wyników.

Na podstawie uzyskanych informacji z poszczególnych spotkań, szczegółowego wywiadu z rodzicami oraz obszernych informacji z kwestionariusza sensomotorycznego, przygotowywana jest pisemna ocena procesów przetwarzania sensorycznego. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie regularnych (rekomenduje się) co tygodniowych spotkań - terapii. Jeżeli dziecko miało już przeprowadzoną diagnozę w innej placówce, w tedy proces rozpoczynamy od spotkania z rodzicem (tzw konsultację) podczas którego omawiamy dokumentację dziecka a także ustalamy plan regularnej terapii. 

Integracja Sensoryczna (SI- z ang. Sensory Integration) 

Teoria Integracji Sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu, czyli w najprostszy sposób mówiąc, zdolności do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, ich modyfikacji oraz uczenia się. Dzięki temu procesowi przy odpowiednio dobranej i zastosowanej stymulacji układu nerwowego jesteśmy w stanie uzyskać nowe, adekwatne do sytuacji, reakcje adaptacyjne - czyli zdolność mózgu do radzenia sobie z nowymi bodźcami (informacjami ze świata zewnętrznego). Ze względu na dynamiczność procesu, nie możemy z góry zaplanować dokładnego przebiegu terapii, niemniej każde spotkanie ma ściśle określony cel, który w znacznej mierze dotyczy poprawy funkcjonowania dziecka w społeczności na co dzień. 

Koncepcja NDT Bobath

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Usprawnianie według metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym jego rozwoju tak, aby mogło uzyskać możliwie najwyższy do osiągnięcia poziom niezależność w życiu. Każdy wykonywany ruch przez dziecko jest odpowiednio przygotowywany i zależny od dystrybucji ciężaru ciała i środka ciężkości. Dobór ćwiczeń (wspomagań) oraz tempo ich prowadzenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości małego pacjenta. 

Po więcej informacji dotyczących założeń metody polecamy stronę: https://www.ndt-bobath.pl/metoda-ndt-bobath-2/

 

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej -brama)

Konsultacje

 

- Lorem Ipsum dolor sit amet

- Maecenas pulvinar quam vitae ligula

- Vestibulum at metus lacus

- Nullam nec aliquam nulla

- Quisque congue arcu ut velit

- Duis ex augue

Zabiegi 

 

- Lorem Ipsum dolor sit amet

- Maecenas pulvinar quam vitae ligula

- Vestibulum at metus lacus

- Nullam nec aliquam nulla

- Quisque congue arcu ut velit

- Duis ex augue

 

Badania okresowe

 

- Lorem Ipsum dolor sit amet

- Maecenas pulvinar quam vitae ligula

- Vestibulum at metus lacus

- Nullam nec aliquam nulla

- Quisque congue arcu ut velit

- Duis ex augue

Terapeuta pracuje manualnie ze stopą wykorzystując specjalistyczne chwyty mobilizująco -rozciągające ograniczone struktury w obrębie nie tylko stopy ale także całej kończyny dolnej. Na koniec terapii stopa dziecka jest bandażowana ściśle określoną techniką (terapeuta uczy rodziców w jaki sposób należy wykonać prawidłowo bandażowanie). Następnie (w formie pracy domowej) zaleca się codzienne ćwiczenia domowe w systemie 3x dziennie po 5 min + bandażowanie pomiędzy ćwiczeniami oraz na noc. W metodzie tej stosowane są specjalistyczne bandaże, które można zakupić na miejscu w naszym gabinecie.