Trening Umiejętności Społecznych

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej -brama)