Ochrona danych osobowych i polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://reha-pediatria.pl/polityka-prywatnosci/.???????????

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

2. Regulamin przetwarzania danych osobowych (RODO) 

1. Regulamin gabinetu Delon Rehabilitacja

A) Rezerwacja wizyty

 

Rezerwację wizyty/konsultacje fizjoterapeutyczną można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 telefonicznie pod numerem:608-757-368, wysyłając zapytanie na adres: ???????????? i uzyskując odpowiedź potwierdzającą dokonanie rezerwacji, przez portal rezerwacji online ????????? bądź osobiście w gabinecie mieszczącym się przy ul.Rakowiecka 45 m25          w Warszawie. Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta, terapeuci nie wykonują konsultacji specjalistycznych przez telefon

B) Przybycie na wizytę 

Prosimy pacjentów o przybycie 10 min przed planowaną wizytą. Przed pierwszą wizytą prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej (RTG, USG, wypis ze szpitala, skierowanie na rehabilitację, itd.). Na terapię funkcjonalną strój powinien pozwalać na swobodne odsłonięcie obszaru ciała związanego z obecnymi dolegliwościami (dotyczy terapii osób dorosłych). Noworodki i niemowlęta powinny być ubrane w niekrępujące ruchów ciała body z krótkim bądź długim rękawem oraz pampers (znaczną część terapii dziecko jest w samym pampersie). Starsze dzieci powinny mieć ze sobą na przebranie strój sportowy.  Niektóre terapie wymagają tego aby pacjent rozebrał się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej bielizny. Obuwie na zmianę jest wymagane.

Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia terapii. 

C) Odwoływanie wizyty

Pacjent może bez konsekwencji zmienić /odwołać termin wizyty do 17:00 dnia poprzedniego telefonicznie pod numerem telefonu ??????????, poprzez aplikację rezerwacji online na stronie ??????????? , wysyłając informację na adres mailowy ???????? i uzyskując odpowiedź potwierdzającą. W przypadku karnetów, nieodwołana w w/w terminie wizyta uznawana jest za odbytą. W przypadku nieodwołania wizyty pojedynczej w wyżej wymienionym terminie pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50% należności podczas dokonywania kolejnej rezerwacji. Reklamacje prosimy kierować na adres mailowy ??????????. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni. 

D) Spóźnienia na wizytę

W przypadku późniejszego przybycia na wizytę czas terapii zostaje zmniejszony. Spóźnienie powyżej 20 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

E)  Płatności

Dokładny cennik oraz czas zabiegów dostępne są na stronie internetowej placówki –??????????????. Pacjent dokonuje płatności w recepcji przed rozpoczęciem terapii, jeśli nie dokonał opłaty przy rezerwacji online, lub potwierdza wykonanie zabiegów poprzez złożenie podpisu na karnecie. Po każdej dokonanej przez pacjenta płatności wystawiane jest potwierdzenie płatności. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić to przed dokonaniem płatności. Faktury na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów nie zostaną wystawione. Faktury wysyłane są na adres mailowy podany przez pacjenta podczas rejestracji. 

F)  Bezpieczeństwo

  1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

  2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.

  3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.

  4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

  5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.

  6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.\

G)  Karnet

Karnet ważny jest przez 6 miesięcy od daty wykupienia. Nie podlega wymianie, odsprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności terapeuty, odbędą się w innym terminie lub u innego terapeuty o takich samych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.

H) Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwane dalej „rozporządzeniem”. Wyrażam zgodę na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przez Delon Rehabilitacja. 

 

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej -brama)