umów się na wizytę

Absolwentka studiów z zakresu terapii zajęciowej, pedagogicznej i pracy socjalnej. W roku 2022 uzyskała również dyplom psychotraumatologa dzieci i młodzieży. Rozwój osobisty jest dla niej priorytetem, dlatego w 2024 roku ukończyła także studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia Dzieci i Młodzieży.

 

Chcąc stale poszerzać swoje horyzonty oraz w możliwie holistyczny sposób pracować ze swoimi podopiecznymi, stale się kształci i rozwija uczestnicząc i kończąc pomocnicze szkolenia takie jak m.in.:

  • szkolenie z zakresu grafomotoryki,
  • kurs pierwszego stopnia- metody fonogestów,
  • trening jedzenia,
  • bajkoterapię,
  • pozytywną dyscyplinę.

 

Od 2018 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, początkowo jako wolontariusz i praktykant, a od 2020 roku rozpoczęła pracę w przedszkolu jako terapeuta, prowadząc zarówno indywidualne jak i grupowe terapie. Obecnie jestem psychologiem w przedszkolu integracyjnym. 

 

Jest osobą, dla której dobro dziecka jest najważniejsze. Pasją zawodową jest stawianie na kontakt i wzajemne poszanowanie, które są głównymi fundamentami do budowania relacji z dziećmi. 

W pracy z dziećmi dba przede wszystkim o stwarzanie warunków do poznawania i przeżywania omawianych zjawisk. Rozwija wśród dzieci zainteresowanie otaczającym światem i społeczeństwem. Ogromną wagę przywiązuje do tworzenia warunków do spontanicznej aktywności intelektualnej poprzez właściwie zaplanowaną aranżację przestrzeni edukacyjnej oraz stosowanie różnorodnych rekwizytów, gier dydaktycznych. 

 Marcelina Kowalewska

 

Psycholog dziecięcy

Psychotraumatolog dzieci i młodzieży

Zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych, indywidualne zajęcia z psychologiem dziecięcym

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)