A) Rezerwacja wizyty

 

DELON REHABILITACJA NIP 521-35-60-903 REGON 147427233. 

Rezerwację wizyty/konsultacje fizjoterapeutyczną można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 telefonicznie pod numerem:570-130-831, wysyłając zapytanie na adres: kontakt@delon-reha.pl i uzyskując odpowiedź potwierdzającą dokonanie rezerwacji, przez portal rezerwacji online bądź osobiście w gabinecie mieszczącym się przy ul.Rakowiecka 45 m25 w Warszawie. Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta, terapeuci nie wykonują konsultacji specjalistycznych przez telefon

 

B) Przybycie na wizytę 

Prosimy pacjentów o przybycie 10 min przed planowaną wizytą. Przed pierwszą wizytą prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej (RTG, USG, wypis ze szpitala, skierowanie na rehabilitację, itd.). Na terapię funkcjonalną strój powinien pozwalać na swobodne odsłonięcie obszaru ciała związanego z obecnymi dolegliwościami (dotyczy terapii osób dorosłych). Noworodki i niemowlęta powinny być ubrane w niekrępujące ruchów ciała body z krótkim bądź długim rękawem oraz pampers (znaczną część terapii dziecko jest w samym pampersie). Starsze dzieci powinny mieć ze sobą na przebranie strój sportowy.  Niektóre terapie wymagają tego aby pacjent rozebrał się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej bielizny. Obuwie na zmianę jest wymagane.

Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia terapii. 

 

C) Odwoływanie wizyty

Pacjent może bez konsekwencji zmienić /odwołać termin wizyty do 17:00 dnia poprzedniego telefonicznie pod numerem telefonu 570-130-831 poprzez aplikację rezerwacji online na stronie www.delon-reha.pl , wysyłając informację na adres mailowy kontakt@delon-reha.pl i uzyskując odpowiedź potwierdzającą. W przypadku karnetów, nieodwołana w w/w terminie wizyta uznawana jest za odbytą. W przypadku nieodwołania wizyty pojedynczej w wyżej wymienionym terminie, lub odwołania w terminie późniejszym niż wskazany pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50% należności podczas dokonywania kolejnej rezerwacji. Odwołanie wizyty opłaconej podczas dokonywania rezerwacji online możliwe jest jedynie na 12godzin przed wizytą - w tedy koszt wizyty zostanie zwrócony na konto pacjenta. Koszt wizyty ,która zostanie odwołana w późniejszym terminie niż12 godz.  bądź nieodwołanie jej i nie przyjście na umówiony termin nie podlega zwrotowi. Reklamacje prosimy kierować na adres mailowy kontakt@delon-reha.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

D) Spóźnienia na wizytę

W przypadku późniejszego przybycia na wizytę czas terapii zostaje zmniejszony. Spóźnienie powyżej 20 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

 

E)  Płatności

Dokładny cennik oraz czas zabiegów dostępne są na stronie internetowej placówki www.delon-reha.pl. Pacjent dokonuje płatności przed rozpoczęciem terapii oraz potwierdza wykonanie zabiegów fizjoteraputycznych poprzez złożenie podpisu na karnecie. Po każdej dokonanej przez pacjenta płatności wystawiane jest potwierdzenie płatności. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić to przed dokonaniem płatności. Faktury na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów nie zostaną wystawione. Faktury wysyłane są na adres mailowy podany przez pacjenta podczas rejestracji. 

 

F)  Bezpieczeństwo

  1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

  2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.

  3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.

  4. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

  5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.

  6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

G)  Karnety/ turnusy / cykliczne zajęcia grupowe TUS

  • Karnet na fizjoterapię

Karnet ważny jest przez 6 miesięcy od daty wykupienia (wymagana jednorazowa płatność z góry za 10 spotkań). Nie podlega wymianie, odsprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności terapeuty, odbędą się w innym terminie lub u innego terapeuty o takich samych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.

  • Cykl zajęć TUS

Przed rozpoczęciem cyklicznych zajęć grupowych wymagane jest spotkanie z rodzicem dziecka w formie diagnostycznej konsultacji. Następnie zajęcia odbywają się co tydzień, raz w tygodniu. Płatność za cały cykl tj. 12 spotkań jest w formie jednorazowej, w dwóch lub trzech ratach. Opłatę uiszcza się z góry. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie jest zwracana. 

 

H) Wkładki ortopedyczne dla dzieci i dorosłych  

W celu wykonania wkładek ortopedycznych należy umówić się na wizytę pomiarową podczas której przeprowadzana jest dokładna analiza postawy całego ciała, przy wykorzystaniu platformy "Sensor Medica". Na wizytę należy zabrać ze sobą: dokumentację medyczną, strój sportowy oraz kilka par butów najczęściej używanych (do wykonania wkładek niezbędne jest pozostawienie pary obuwia do którego mają być wykonane). Po zebraniu pomiarów wkładki są gotowe do odbioru w placówce w przeciągu około 3 tygodni (bądź możliwa jest wysyłka na koszt pacjenta). 

 

I) Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwane dalej „rozporządzeniem”. Wyrażam zgodę na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przez Delon Rehabilitacja.  

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)