umów się na wizytę

Czym jest Terapia Psychologiczna?

 

Dzieci i młodzież często doświadczają stresu, lęku, trudności w szkole, problemów z rówieśnikami czy problemów rodziny. Terapia psychologiczna jest skierowana do dzieci i młodzieży, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Nasza terapia psychologiczna pomaga dzieciom i rodzicom zrozumieć te trudności oraz rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie z nimi, a nasz zespół doświadczonych psychologów pomoże wesprzeć Twoje dziecko w jego rozwoju emocjonalnym i psychospołecznym. Celem zajęć jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla Twojego dziecka, gdzie może ono rozwijać swoje potencjały i radzić sobie z życiowymi wyzwaniami.

 

Dla kogo?

Terapia psychologiczna skierowana jest by:

 • Wspomagać rozwój dziecka
 • Kształtować umiejętności społeczne w przypadku dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Wspierać rozwój emocjonalny, rozwijać wyrażanie swoich uczuć i myśli
 • Budować prawidłowe poczucie własnej wartości
 • Nabywać umiejętności prawidłowej regulacji emocjonalnej
 • Wzmacniać motywację do nauki szkolnej i pracy nad sobą
 • Zrozumieć przyczyny trudności i kształtować strategie rozwiązywania problemów
 • Poprawiać komunikację i relacje z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami
 • Wyrównywać rozwój i kompensować trudności

 

Organizacja zajęć:

Terapia psychologiczna dla dzieci prowadzona jest indywidualnie, co pozwala dostosować podejście terapeutyczne do unikalnych potrzeb każdego dziecka. Szczególny nacisk kładziemy na budowaniu relacji opartej na zaufaniu. Prowadzimy terapię z pełnym zaangażowaniem, pomagając dziecku zrozumieć swoje emocje, wypracować zdrowe strategie radzenia sobie z trudnościami oraz rozwijać umiejętności społeczne. Pracujemy w sposób dostosowany do wieku i rozwoju dziecka, wykorzystując kreatywne metody terapeutyczne.

 

 

Jeśli jesteś zaniepokojony zachowaniem, emocjami lub funkcjonowaniem Twojego dziecka, terapia psychologiczna może być kluczem do pozytywnej zmiany. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na konsultację. www.delon-reha.nakiedy.pl

 

2. Konsultacja/terapia Psychologiczna

 • Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom i młodzieży w wieku 4-17 lat

 • Zajęcia odbywają się w grupach do 4 osób

 • Uczestnicy podzielenia są ze względu na podobny poziom wiekowy, poznawczy, intelektualny i komunikacyjny.

 • Na zajęciach TUS spotykamy się co tydzień.  

 • Czas trwania zajęć to 40 min (po zajęciach przewidziany czas na rozmowę z rodzicem ok. 10min). 

 • Liczba przewidzianych spotkań w turnusie to 12 zajęć. 

 • Przed dołączeniem do grupy odbywa się dwie konsultacje (każda po 60 min): pierwsza wyłącznie z rodzicem a druga wyłącznie z dzieckiem. Na ich podstawie nastąpi dobór uczestników do grup oraz ustalenie wstępnego programu całego cyklu zajęć. 

 • W ramach turnusu odbywają się dwa indywidualny spotkania (40min) z rodzicem każdego dziecka - jedno w połowie, drugie na koniec cyklu.

Organizacja zajęć

Dla kogo TUS?

 

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży: 

 

 • z diadnozą całościowych zaburzeń rozwoju ( Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem wystepowania zaburzeń rozwojowych, 

 • z ADHD, mających trudności w panowaniu nad emocjami oraz przejawiających zachowanie agresywne,

 • nieśmiałych, wycofanych,

 • mających trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, 

 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji, 

 • ulegających niekorzystnym wpływom, 

 • przejawiających trudności w regulowaniu emocji ( np. lęku,złości). 

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

 

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina (TUS) według R.Emmena i M. Plasmeijer'a (1996) to metoda regularnego treningu grupowego oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego. Według Raportu NAC ( z ang. National Autism Center), TUS jest jedną z najbardziej skutecznych metod interwencji terapeutycznych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( z ang. ASD). Program TUS opiera się na założeniach terapii behawioralnej i wykorzystuje głównie mechanizm modelowania.

 

Głównymi celami treningu TUS są poszerzanie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększanie zakresu umiejętności wykonawczych, zwiększanie samooceny, modyfikacja negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach sytuacjach społęcznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia. Zajęcia w formie kreatywnych zadań i zabawy pozwalają w sposób naturalny i spontaniczny zdobywać nowe umiejętności społeczne. Dzięki grupowej formie zajęć dziecko może w bezpiecznym środowisku nauczyć się komunikacji oraz skonfrontować swoje zachowania z innymi. 

1. Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)