Spotkanie z fizjoterapeutą podczas którego Rodzic/Rodzice uczą się metody prawidłowego noszenia malucha w chuście. 

Na spotkaniu moją uczestniczyć 2 osoby dorosłe (np. dwójka rodziców, opiekunowie, niania, osoba która będzie nosiła dziecko w chuście). Spotkanie trwa ok. 2,5 godziny. Rozpoczynamy od nauki wiązania chusty na lalce treningowej a następnie uczymy się wiązania na dziecku. Na jednym spotkaniu uczymy dwóch różnych sposobów wiązania.  

8. Doradca CHUSTONOSZENIA

Umów się na wizytę

Czym jest terapia ręki?

 

Terapia ręki to usprawnianie motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez angażowanie całej kończyny górnej. Główną rolą terapii jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów tj. zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu), zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki) oraz zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku). Dodatkowo dostarcza bodźców dotykowych poprzez poznanie różnorodnych faktur, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwija umiejętność planowania ruchu. Ćwiczenia i zabawy stosowane w terapii wspomagają też terapię opóźnionego rozwoju mowy, ponieważ rozwój ruchowy, a w szczególności motoryka mała jest ściśle powiązana z rozwojem mowy i języka.

 

Dla kogo terapia ręki?

 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z problemami samoobsługowymi,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lepkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

 

Organizacja zajęć:

 

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. przed przystąpieniem do działań terapeutycznych odbywa się konsultacja i wstępna diagnoza funkcjonowania dziecka pozwalająca na przygotowanie indywidualnego planu terapii.

 

6. Terapia ręki 

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży u których została stwierdzona:

 

 • wada postawy (m.in plecy okrągłe, koślawe kolana, szpotawe kolana, asymetria ustawienia łopatek)
 • postawa skoliotyczna
 • skolioza

 

Proponujemy spotkania także w cyklu turnusowym ( 2x 5 dni z rzędu  powtarzane co 3-4 miesiące). 

5. Terapia wad postawy 

4. Kinesiology Taping

Jest to metoda polegająca na odpowiedniej aplikacji plastra - kinesiology tape- bezpośrednio na skórę pacjenta. Działanie terapeutyczne opiera się na oddziaływaniu sensorycznym poprawiającym funkcjonowanie lokalne. W terapii wykorzystujemy plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji ruchowej. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie oparta się na gotowych szablonach. 

Więcej informacji na stronie: www.kinesiologytaping.pl 

 

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci oparta się na analizie i ocenie funkcjonalnej rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka. Dodatkowo wsparta jest o zasady terapii manualnej. Ta forma stosowana jest do wczesnego diagnozowania nieprawidłowego ustawienia stopy a także wprowadzenia wczesnego procesu usprawniania.

 

Znajduje zastosowanie w takich wadach jak:

 

 • stopa przywiedzeniowa,

 • serpentynowa,

 • suszkowata,

 • końsko-szpotawa,

 • piętowa  

 • płasko-koślawa.  

 • nieprawidłowową dystrybucją i rozwojem napięcia mięśniowego (powszechnie określane jako podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe),

 • asymetrią ułożenia w tym także kręcz szyi

 • uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce),

 • uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego (m.in. uszkodzenie splotu barkowego),

 • opóźnieniami rozwoju psychoruchowego, 

 • zespołami genetycznymi, metabolicznymi a także wadami wrodzonymi

 

Metody pracy z dziećmi

 • Jest niespokojne, płaczliwe, często wybudza się w nocy, jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie

 • Ma trudności z jedzeniem oraz samodzielnym ubieraniem/ rozbieraniem 

 • Ma problemy z utrzymaniem równowagi, często przewraca się na prostej drodze, potyka o przedmioty, jest niezdarne ruchowo

 • Ma problem z koncentracją uwagi, często się rozprasza, trudności szkolne 

 • Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu, często zmienia aktywności i pozycje ciała, wszędzie go pełno

 • Uwielbia karuzelę i huśtawki lub ich unika

 • Ma trudności z opanowaniem jazdy na rowerze bądź hulajnodze

 • Nie toleruje zabiegów higienicznych np.: mycie głowy, kąpiel, obcinanie włosów, paznokci

 • Unika zabaw zespołowych, rodzeństwem, jest kiepskim zawodnikiem w zespole – myli kierunkiNie lubi się przytulać, nie lubi niespodziewanego dotyku lub przeciwnie nadmiernie obściskuje, dąży do mocnego kontaktu fizycznego

 • Nie znosi metek i szwów w ubraniach

Tego typu terapia znajduje zastosowanie u dzieci u których występują poniższe przykładowe zachowania: 

W naszym gabinecie prowadzimy terapię pacjentów od pierwszego miesiąca życia. Styl naszej pracy oparty zgodny jest z koncepcją NDT Bobath, która jest przede wszystkim bezpieczną i przyjazną formą terapii dla najmłodszych pacjentów (w tym także wcześniaków). Prowadzimy terapię pacjentów z: 

3. Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci 

Jak wyglądają spotkania ? 

 

Przede wszystkim zanim dziecko rozpocznie terapię SI musi zostać przeprowadzona diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych.

Jest to cykl 4 spotkań, z których pierwsze odbywa się wyłącznie z rodzicem/ rodzicami  trwa ok 45 min (*jest możliwość przeprowadzenia pierwszego spotkania z rodzicami w formie konsultacji online). Następnie kolejne 2 spotkania są wyłącznie z dzieckiem, a każde trwa 45 min i odbywają się zwykle 1 w tygodniu przez kolejne 2 tygodnie. Ostatnie spotkanie służy omówieniu uzyskanych wyników. Na podstawie uzyskanych informacji z poszczególnych spotkań, szczegółowego wywiadu z rodzicami oraz obszernych informacji z kwestionariusza sensomotorycznego, przygotowywana jest pisemna ocena procesów przetwarzania sensorycznego. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie regularnych (rekomenduje się) co tygodniowych spotkań - terapii. Jeżeli dziecko miało już przeprowadzoną diagnozę w innej placówce, w tedy proces rozpoczynamy od spotkania z rodzicem (tzw konsultację) podczas którego omawiamy dokumentację dziecka a także ustalamy plan regularnej terapii. 

2. Integracja Sensoryczna (SI- z ang. Sensory Integration) 

Teoria Integracji Sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu, czyli w najprostszy sposób mówiąc, zdolności do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, ich modyfikacji oraz uczenia się. Dzięki temu procesowi przy odpowiednio dobranej i zastosowanej stymulacji układu nerwowego jesteśmy w stanie uzyskać nowe, adekwatne do sytuacji, reakcje adaptacyjne - czyli zdolność mózgu do radzenia sobie z nowymi bodźcami (informacjami ze świata zewnętrznego). Ze względu na dynamiczność procesu, nie możemy z góry zaplanować dokładnego przebiegu terapii, niemniej każde spotkanie ma ściśle określony cel, który w znacznej mierze dotyczy poprawy funkcjonowania dziecka w społeczności na co dzień. 

1. Koncepcja NDT Bobath

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Usprawnianie według metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym jego rozwoju tak, aby mogło uzyskać możliwie najwyższy do osiągnięcia poziom niezależność w życiu. Każdy wykonywany ruch przez dziecko jest odpowiednio przygotowywany i zależny od dystrybucji ciężaru ciała i środka ciężkości. Dobór ćwiczeń (wspomagań) oraz tempo ich prowadzenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości małego pacjenta. 

Po więcej informacji dotyczących założeń metody polecamy stronę: https://www.ndt-bobath.pl/metoda-ndt-bobath-2/

 

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)

Konsultacje

 

- Lorem Ipsum dolor sit amet

- Maecenas pulvinar quam vitae ligula

- Vestibulum at metus lacus

- Nullam nec aliquam nulla

- Quisque congue arcu ut velit

- Duis ex augue

Badania okresowe

 

- Lorem Ipsum dolor sit amet

- Maecenas pulvinar quam vitae ligula

- Vestibulum at metus lacus

- Nullam nec aliquam nulla

- Quisque congue arcu ut velit

- Duis ex augue

Terapeuta pracuje manualnie ze stopą wykorzystując specjalistyczne chwyty mobilizująco -rozciągające ograniczone struktury w obrębie nie tylko stopy ale także całej kończyny dolnej. Na koniec terapii stopa dziecka jest bandażowana ściśle określoną techniką (terapeuta uczy rodziców w jaki sposób należy wykonać prawidłowo bandażowanie). Następnie (w formie pracy domowej) zaleca się codzienne ćwiczenia domowe w systemie 3x dziennie po 5 min + bandażowanie pomiędzy ćwiczeniami oraz na noc. W metodzie tej stosowane są specjalistyczne bandaże, które można zakupić na miejscu w naszym gabinecie.