umów się na wizytę

Ukończone kursy i szkolenia: 

 

  • "Trener Umiejętności Społecznych"

  • Szkolenie "Trener Umiejętności społecznych", "Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli", "Trening toaletowy dla dziecka z ASD". 

  • Kurs: " Terapia dziecka z autyzmem", " Stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym"

  • Warsztat "Wstęp do systemowej terapii rodzin i par".

  • Webinary: "Komunikacja w rodzinie", " Problemy rozwojowe dzieci i młodzieży", "Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienia rzeczywistości", " Jak zbudować motywację wewnętrzną dziecka z ASD? ", " Rozwój komunikacji u osób z ASD", "Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu", " Zachowania trudne - klasyfikacja i przyczyny". 

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i IIst. 

Wykształcenie: 

 

  • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczno-sądowa) - jednolite studia magisterskie na  Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. 

  • Kwalifikacje pedagogiczne dla psychologów - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodoweg

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny - studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Z wykształcenia jest psychologiem z kwalifikacjami pedagogicznymi, specjalistą WWR oraz trenerką umiejętności społecznych oraz terapeutą ręki.

 

Sukcesywnie rozwija swoje kompetencje i zainteresowania biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i webinarach. Od 2016 roku, czyli od początku swojej ścieżki zawodowej, jest związana z różnymi placówkami przedszkolnymi. Aktualnie pracuje jako terapeutka w punkcie przedszkolno-terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu, gdzie prowadzi Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia o charakterze terapii grupowej.

 

W kontakcie z dziećmi niezwykle ważne jest podejście indywidualne, autentyczność, otwartość oraz empatia. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby dziecka oraz jego uwarunkowania środowiskowe. W swojej pracy najchętniej wykorzystuje naukę poprzez zabawę, oferując kreatywne zadania, różnorodne ćwiczenia oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Niezwykle ważne podczas są dla niej: przyjazna atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa dziecka.

mgr Paulina Lenar 

 

Psycholog,

Certyfikowana trenerka TUS

dla dzieci i młodzieży,

Nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych, indywidualne zajęcia z psychologiem dziecięcym

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)