umów się na wizytę

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 

• Terapia małego dziecka

z autyzmem

 

• Jak wspomagać dzieci

z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? (modułowy kurs terapeutyczny

z elementami AAC prowadzony przez Fundację Synapsis),    

 

• Terapia miofunkcjonalna - kurs certyfikowany,

 

• Wybiórczość pokarmowa

w ujęciu senso-motorycznym,

 

• Diagnozowanie małych dzieci

w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,

 

• Wczesna diagnoza i stymulacja noworodków i niemowląt,

 

• Metoda werbo-tonalna

(I stopień),

 

• Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 do 4 roku życia z dyslalią obwodową,

 

• Trener grafomotoryki – kurs certyfikowany,

 

• Diagnoza i terapia dzieci

z Zespołem Aspergera,    

 

• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza – terapia – masaż – kurs certyfikowany,

 

• Trening Umiejętności Społecznych – kurs certyfikowany,

 

• K-TAPING w logopedii

(K-TAPING® International Academy) – międzynarodowy certyfikat terapeuty K-TAPING

w logopedii,

 

• Zespół Aspergera – diagnoza, terapia, funkcjonowanie na terenie szkoły,

 

• Dysfagia w neurologii – metody oceny zaburzeń przyjmowania pokarmów i połykania; terapia,

 

• Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy

u dzieci,

 

• Diagnoza i terapia dzieci

z opóźnionym rozwojem mowy,

 

• Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch

i mowę dziecka,

 

• Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne.

Neurologopeda, absolwentka dwustopniowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, w tym certyfikowany kurs z terapii miofunkcjonalnej i kinesiology tapingu. Wieloletni współpracownik poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Diagnosta i terapeuta, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki i trener grafomotoryki.

 

W zawodzie pracuje od 2013 roku. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo

w specjalistycznych kursach

i warsztatach. Swoją codzienną pracę dzieli na dwa filary: pracę mioterapeutyczną z niemowlętami (diagnoza, wsparcie procesu karmienia i ssania, wsparcie przed i po zabiegu frenotomii, rozszerzanie diety) oraz terapię komunikacji społecznej i interakcji dzieci szkolnych w spektrum.

 

Na podopiecznych patrzy holistycznie i indywidualnie,

a terapię opiera na stworzeniu

z dzieckiem relacji opartej na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i nauce przez zabawę. W pracy

z niemowlętami i ich rodzinami wkłada całe serce w to,

by traktować rodziców i ich dzieci delikatnie, uważnie, bliskościowo, ciepło, z szacunkiem, spokojem, bez pośpiechu, ale też z uśmiechem i maksymalną dawką wsparcia.

mgr Aleksandra Sołowińska 

 

Neurologopeda, 

Terapeuta miofunkcjonalny,

Specjlista Kinesiology

Taping w logopedii,

Terapeuta Ręki

konsultacja neurologopedyczna niemowląt,dzieci i osób dorosłych

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)