umów się na wizytę

Ukończone studia, szkolenia, certyfikaty: 

 

• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – Katarzyna Gromelska, ProCentrum

• Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – Aleksandra Rosińska

• Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Ewelina Mendala- Kwoczek

• Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - A. Kaczyńska, E. Wojewoda

• Diagnoza i terapia stawu skroniowo-żuchwowego w gabinecie logopedycznym – Klara Francuz-Matwiejczyk

• Masaż logopedyczny – podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych – Klara Francuz-Matwiejczyk

• Terapia manualna w gabinecie logopedy (warsztat w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej) – Klara Francuz-Matwiejczyk

• Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis

• Terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniami języka i komunikacji – Joanna Wójtowicz-Pałasz

• Terapia małego dziecka z ASD – Joanna Wójtowicz-Pałasz

• Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – Agata Gładowicz-Bojarska

• Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa – Agata Gładowicz-Bojarska

• IV Ogólnopolska konferencja logopedyczna: Wady anatomiczno-czynnościowe u pacjentów w aspekcie logopedyczno-fizjoterapeutycznym. Holistyczne działania – Zbigniew Tarkowski, 

Agnieszka Banaszkiewicz, Ewa Wojewoda i.in.

• Połykanie w diagnozie i terapii logopedycznej – Izabela Malicka

• Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej – Agnieszka Banaszkiewicz

• Współczesne wyzwania w terapii patologii mowy – jak prowadzić holistyczną i interdyscyplinarną terapię w kluczowych obszarach pracy? – Krystyna Rymarczyk, K. Szamburski, G. Kulig-Goc i.in.

• Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) u dzieci – Katarzyna Wysocka

Ukończyła logopedię ogólną na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii na UMCS w Lublinie. Jest terapeutką ręki, filologiem polskim oraz nauczycielką edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jej ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi w spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją, apraksją, niedosłuchem oraz terapię zaburzeń miofunkcjonalnych. Korzystanie z różnorodnych metod terapeutycznych pozwala jej podążać za potrzebami dziecka w atmosferze zabawy i szacunku.

 

Pracuje też z dorosłymi pacjentami z czynnościowymi dysfunkcjami narządu żucia. Usprawnia funkcje prymarne (gryzienie, żucie, połykanie, oddychanie), pracuje manualnie, patrzy holistycznie i współpracuje z innymi specjalistami (fizjoterapeuta, osteopata, ortodonta, laryngolog), by udzielać wsparcia na każdym etapie terapii.

 

Prywatnie jest żoną, mamą oraz miłośniczką żółwi, gór i ciężkich brzmień.

mgr Anna Siluk

 

Logopeda,

Filolog polski, 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

Terapeuta Ręki​​

* w trakcie specjalizacji z neurologopedii

fizjoterapie osób dorosłych z problemami ortopedycznymi, Osteopatia

Zapisy online

ul.Rakowiecka 45 m.25

(wejście od ul.Opoczyńskiej - brama)